Postup získavania informácií o ponúkaných firmách

  1. Najskôr vám zašleme Úvodnú akvizičnú ponuku (dvojstranový anonymný profil firmy na predaj).
  2. Ak záujem trvá, je treba:
    • Dostať od predávajúceho súhlas s uvoľnením ďalších informácií konkrétnemu záujemcovi. Pre jeho získanie požiadame vaše predstavenie (riadna identifikácia, komentár k dôvodu záujmu, súčasné podnikateľské aktivity a ich rozsah a spôsob financovania akvizície).
    • Uzavrieť s nami univerzálnu dohodu o mlčanlivosti. Majitelia firiem tento proces vyžadujú ako určitou ochranu pred nedôveryhodnými a nebonitnými záujemcami.
  3. Potom vám poskytneme Súhrnnú akvizičnú ponuku (5-10 strán informácií + účtovné uzávierky, foto dokumentácia a pod.).
  4. V ďalšej fáze sa obvykle predpokladá jednanie s predávajúcimi a návšteva podniku. Následný postup je už individuálny.
 

Nové ponuky e-mailom

Trh firiem

+420 274 822 970

Kontaktný formulár


Sme členom

Corporate Finance in Europe

Pri záujme o kúpu čistej spoločnosti (ready-made) kontaktujte nášho partnera Spoločnosti Online s.r.o.

Společnosti Online