Prečo Trh firiem?

 • Máme skúsenosti s viac ako pätnástimi realizovanými predajmi spoločností (viz Referencie) a s komunikáciou so stovkami majiteľov firiem a potenciálnych investorov. Vďaka tomu lepšie vieme:
  • Pracovať so špecifikáciami menších firiem (znížená vypovedacia schopnosť účtovníctva, daňová optimalizácia, neoddelené vlastníctvo, riadenie a pod.).
  • Posúdiť predajnosť danej firmy a dosiahnuteľný interval ceny. Poskytneme vám na to pohľad očami investorov.
  • Navrhnúť zodpovedajúci postup pre daný predaj spoločnosti vrátane výberu okruhu vhodných záujemcov a taktiky vyjednávania.
  • Spracovať a prezentovať informácie o predávanej spoločnosti tak, aby sme zdôraznili relevantné údaje z pohľadu investorov a obhájili požadovanú zmysluplnosť ceny.
 • Naším prostredníctvom sú ponuky na predaj spoločnosti komunikované tuzemským i zahraničným záujemcom:
  • Dosah na mnohých potenciálnych investorov rôznych profilov (podniky z rôznych oborov, súkromný investori, finančné skupiny).
  • Nami využívané komunikačné kanály sú pre bežného predávajúceho veľmi pracné alebo finančne nedostupné (napr. úspora pri inzercii jednej alebo niekoľkých firiem na predaj).
  • S mnohými záujemcami máme dlhodobejší vzťah. Vďaka tomu vnímajú nami ponúkaný predaj spoločnosti ako seriózny a vhodný pozornosti.

   O sieti našich kontaktov a rozširovaní nášho dosahu nájdete viac informácií tu.

 • Procesy máme nastavené tak, aby sme maximálne chránili dôverné informácie. Tou je väčšinou i samotná skutočnosť, že je firma na predaj (viď. napr. bod 5 Spolupráca pri predaji podniku).
 • Šetríme váš čas pri komunikácii so záujemcami:
  • Zaisťujeme opakujúce sa úvodné komunikačné procesy a odovzdávanie informácií záujemcom, ktorí by vás zdržoval.
  • Vďaka skúsenosti a nastaveným procesom sme väčšinou schopní uchrániť vás od neserióznych a nebonitných záujemcov („filtrovanie“ záujemcov) a naopak sústrediť sa na najvhodnejších investorov pre konkrétny prípad.
 

Nové ponuky e-mailom

Trh firiem

+420 274 822 970

Kontaktný formulár


Sme členom

Corporate Finance in Europe

Pri záujme o kúpu čistej spoločnosti (ready-made) kontaktujte nášho partnera Spoločnosti Online s.r.o.

Společnosti Online