Predám firmu - pár slov než sa rozhodnete

Nižšie uvádzame niekoľko praktických postrehov z nášho pôsobenia, o ktorých pri predaji firiem najčastejšie diskutujeme.

 • Predaj podnikov je vo všeobecnosti dlhodobejšia záležitosť. Pokiaľ očakávate dosiahnutie rozumných predajných podmienok, nepočítajte s riešením v týždňoch, ale najmenej niekoľkých mesiacov a niekedy aj rokov.
 • Nikto nemôže sľúbiť úspech.
  • Firmy bývajú horšie predajné (likvidačné) ako nehnuteľnosti. Mnoho podnikov je za rozumných podmienok nepredajných alebo na predaj nepripravených.
  • Je nespočetné množstvo faktorov, ktoré majú vplyv na predajnosť podniku, a ktoré ich môžu skomplikovať - napr.: nereálna cenová predstava predávajúceho, vstup ďalších osôb do rozhodnutí predávajúceho alebo kupujúceho (napr. rodinný príslušník), emócie, dôvera protistrán, náhla zmena podmienok na trhu, objavenie zatajených informácií predávajúcim, komplikácie so zaistením financovania akvizície atď. Väčšina týchto okolností bohužiaľ nie je plne pod kontrolou brokera.
 • Rozdielne pohľady majiteľa a investora na hodnotu firmy
  • Vlastníci vo väčšine prípadov vnímajú hodnotu svojho podniku vyššiu ako trh. Dôvodu sú pochopiteľné – podnikatelia zohľadňujú investované úsilie, nie jeho reálny ekonomický efekt. Majú k firme až „rodičovský“ vzťah, pozerajú viac na minulosť než na súčasnosť a budúcnosť. Mnohoročná prítomnosť konkrétnych rizík podnikania vedie k ich podceneniu ("náš hlavný zákazník doposiaľ vždy obnovil zmluvu a urobí to i v budúcnosti ...“) atď.
  • Naopak investori nemajú k podniku osobný vzťah a chýba im detailná znalosť jeho fungovania a rizík. Pri hodnotení rizík sú opatrnejší, čo sa negatívne premieta do ich pohľadu na hodnotu podniku. Predovšetkým však na akvizíciu firmy pozerajú ako na investíciu s určitým výnosom. Porovnávajú ju s inými druhmi investícií pri zohľadnení príslušného rizika (nákup nehnuteľností, akcií, komodít, investície do rozšírenia svojej vlastnej firmy) a od toho odvíjajú cenu, ktorú sú ochotní za podnik ponúknuť.
  • My sa v tomto snažíme o dosah predajnej ceny ako určitého maxima za daných okolností. Otázka stanovenia hodnoty firmy je sama o sebe sofistikovaná akademická disciplína. Predajné ceny firiem, sa podobne ako ceny akcií veľkých spoločností na burze, pohybujú v určitých reláciách. Tie vychádzajú z hlavných faktorov, ako je súčasná a predovšetkým očakávaná budúca ziskovosť firmy, potenciál rastu, štruktúra majetku, financovanie, špecifické riziká a pod. (to sú tzv. fundamentálne ekonomické faktory). Sú tu však ďalšie skutočnosti, ktoré na dosiahnuteľnú cenu majú vplyv – týkajú sa vyjednávacej pozície a schopnosti strán, aktuálnej situácii na trhu v oblasti predaja firiem atď. O pohľade na očakávanú hodnotu firmy s ich majiteľmi diskutujeme, poprípade pre osvetlenie problematiky, vypracujeme indikatívne ocenenie firmy. Pokiaľ očakávanie predávajúceho presahuje reálny rámec, je to obvykle ku škode veci (takáto ponuka pred investormi nepôsobí profesionálne a môže ho úplne odradiť).
 • Rozhodnutie predať firmu musí byť vážne. Predaj podielu na spoločnosti vyžaduje veľa trpezlivosti a úsilia. Preto pokiaľ tu chýba odhodlanie, skoro sa to prejaví. To sú najmä prípady, keď podnikateľ povie „predám firmu“ len ako reakciu na aktuálnu situáciu vo firme alebo v osobnom živote a nie uváženým rozhodnutím.
 • Predám firmu a odídem – tak jednoduché to nebude. Okrem predaja podielov na spoločnosti s manažérskou štruktúrou úplne nezávislou na vlastníkoch by mal majiteľ prakticky vždy počítať s tým, že sa bude určitú dobu po predaji vo firme ďalej angažovať. Čím väčšia bude závislosť podniku na jeho majiteľoch (z titulu väzby na zákazníkov, kľúčových zamestnancov, technické know-how atď.), tým väčšie budú nároky kupujúceho na garantovaní kontinuity jeho fungovania a udržovania výkonnosti po predaji. V tomto ohľade sa od predávajúcich v ďalších mesiacoch až niekoľkých rokoch očakáva napr. spoluúčasť na riadení firmy, predávanie kontaktov a know-how, odloženie doplatku kúpnej ceny. Inak musí majiteľ počítať s výrazným diskontom z predajnej ceny.
 • Nie sme inzertný server.. Zverejňovanie vybraných ponúk na týchto stránka je len jedným z niekoľkých komunikačných kanálov pri vyhľadávaní investorov. To je síce hlavná časť našich služieb pri predaji firmy, avšak vždy mu predchádza plnoprávne informačné ošetrenie. Platí to pre každý prípad firmy na predaj (viď. Spolupráca pri predaji podniku).
 • Majitelia firiem si často myslia, že predať firmu je predovšetkým o právnej stránke, ktorú prenechajú svojmu právnikovi a všetko ostatné si vyriešia sami ako väčšinu záležitostí vo svojom podnikaní.
  • Mnoho z nich celý proces skutočne zvládne bez asistencie. Avšak hodnotenie, či je predaj úspešný z hľadiska dosiahnuteľných podmienok, už často nebude tak priaznivé.
  • Právne riešenie je len jedna z časti zložitého procesu predaja firmy. Podľa našich skúseností nezhoda ohľadom právnej podoby nebýva dôvodom neúspechu resp. zlyhaním predaja. Úspešnosť transakcie ovplyvňuje oveľa viac ďalších faktorov, ako napr.: voľba vhodného investora, štruktúra transakcie (cenové podmienky, splatnosť, forma, nároky na budúcu angažovanosť vlastníka a pod.), spôsob komunikácie so záujemcami, rozsah predávaných informácií atď. Tieto faktory je broker obvykle schopný kontrolovať a vytvoriť tak podmienky pre úspešný predaj podielov/spoločností.
 

Nové ponuky e-mailom

Trh firiem

+420 274 822 970

Kontaktný formulár


Sme členom

Corporate Finance in Europe

Pri záujme o kúpu čistej spoločnosti (ready-made) kontaktujte nášho partnera Spoločnosti Online s.r.o.

Společnosti Online