spracovanie zeleniny
PREDANÉ

Kód S201  
Predmet činnosti spracovanie a balenie zeleniny
Región východné Slovensko Právna forma s.r.o.
Počet zamestnancov 20 - 29 Rok vzniku 2 pol. 90. let
Popis firmy v danom druhu zeleniny má firma dominantné postavenie na SK a CZ trhu; stabilné výsledky s podielom exportu cez 50%; dlhodobý odberatelia; moderné technologické zázemie s kapacitnou rezervou
Nehnuteľnosti vlastný výrobný areál
Tržby celkom* 1.000 – 2.000 Aktíva celkom* 2.000 – 5.000
EBITDA* 100 – 250 Vlastný kapitál* 500 – 1.000
Predmet ponuky predaj 100% obchodného podielu
Predajná cena * 1.000
Poznámka PREDANÉ
  Legenda:
* v tis. EUR
EBITDA - pred zdanením, úrokmi a odpismi
NA - nemá smysl, nulová hodnota nebo není relevantní

V prípade záujmu o bližšie informácie k tejto alebo iným ponukám nás prosím kontaktujte.

zpäť na prehľad

 

Nové ponuky e-mailom

Trh firiem

+420 274 822 970

Kontaktný formulár


Sme členom

Corporate Finance in Europe

Pri záujme o kúpu čistej spoločnosti (ready-made) kontaktujte nášho partnera Spoločnosti Online s.r.o.

Společnosti Online