Štandardný postup spolupráce pri predaji firmy

Každý predaj podniku je do určitej miery jedinečný. Prvú fázu spolupráce je však možné rámcovo zhrnúť do týchto krokov:

 1. Získanie úvodných informácií o prípade väčšinou prostredníctvom informačného dotazníku. O vyplnenie informačného dotazníka vás požiadame na základe vášho záujmu o naše služby. V tejto alebo v ďalšej fáze sme pripravení podpísať dohodu o mlčanlivosti.
 2. Prvotné posúdenie prípadu a diskusie ohľadom pripravenosti firmy na predaj. Vymedzenie možnej podoby transakcie, intervalu predajnej ceny a okruhu záujemcov. V nadväznosti na to vám oznámime návrh našich služieb a podmienok spolupráce. Je možné dohodnúť sa aj na vypracovaní indikatívneho ocenenia podniku pre lepšie ujasnenie si tejto problematiky. Našim zámerom je oslovovať záujemcov s ponukami, ktoré sú v reálnych medziach, pretože reprezentujeme i naše dobré meno.
 3. Pokiaľ si potvrdíme záujem o spoluprácu. Požiadame vás o detailnejšie údaje pre prípravu predajných prospektov. Medzitým budú vyhotovené mandátne zmluvy ako právny rámec našich služieb pri predaji spoločnosti.
 4. Po podpise zmluvy zahájime oslovovanie potencionálnych záujemcov o akvizíciu.
  • Oslovenie našej internej databázy dopytu a anonymné zverejnenie firmy na predaj na týchto stránkach (mesačne 2.500 – 3.000 návštevníkov). Touto formou pokryjeme veľmi širokú skupinu potenionálnych záujemcov, ktorí sú s nami priamo alebo nepriamo v kontakte (podniky z rôznych oborov, privátnych investorov, finančnej skupiny, Venture Capital a Privat Equity investori a pod.) Je možné dohodnúť sa i na inzercii v nami doporučených médiách.
  • Zverejnenie ponuky v špeciálnych zahraničných médiách a oslovenie našich zahraničných partnerov (kancelárie zamerané na fúzie a akvizície s pôsobnosťou vo svojom regióne).
  • Priama ponuka smerovaná na vybraných potencionálnych záujemcov z oboru alebo oboru blízkeho (tzv. strategickí investori).
 5. Uvoľňovanie informácií vrátane identifikácie predávanej firmy konkrétnym potencionálnym záujemcom. Tento proces je uskutočňovaný podľa dispozícií predávajúceho. Jedným zo základných predpokladov je podpis záväzkov mlčanlivosti príslušným záujemcom. S obvyklým procesom vás radi zoznámime osobne.
 6. Ďalšie kroky sú individuálne. Rozsah našej činnosti v konkrétnom prípade je predmetom dohody. Môže zahrňovať:
  • Posudzovanie predložených návrhov a argumentáciu, štruktúrovanie transakcie s ohľadom na daňové a právne aspekty, koordináciu celého procesu vrátane podpory pri jednaniach a odporúčanie v oblasti obchodnej taktiky, uvoľňovanie citlivých informácií, predkladanie dokumentov rôznej záväznosti, organizácia ponukového riadenia a pod.
  • Asistenciu pri hĺbkovom audite / due diligence prevedeného investorom.
  • Zabezpečenie transakčných zmlúv (príprava alebo jej pripomienkovanie).
  • Zaistenie uskutočnenia transakcie.

Ocenenie podniku

V prípade záujmu sme pripravení spracovať a prezentovať indikatívne ocenenie firmy. Pri oceňovaní používame metódu EVA (Economic Value Added) ako jednu z výnosových metód stanovenia hodnoty firmy využívanou v odbornej praxi. Metóda poskytuje matematicko-ekonomický pohľad na tvorbu hodnoty spoločnosti, ktorý vnímame zrozumiteľnejšie pre jej majiteľov ako napr. pohľad metódy DCF (Discounted Cash Flows).

Naša odmena

Štruktúra našej odmeny je nasledovná

 • Provízia v prípade realizácie predaja spoločnosti.
 • Priebežné poplatky na krytie časti našich nákladov, čiastočne formou zálohy na províziu.

Konkrétne podmienky sú individuálne podľa povahy prípadu a rozsahu našich služieb. Budú preto spresnené po zoznámením sa s jeho okolnosťami.

 

Nové ponuky e-mailom

Trh firiem

+420 274 822 970

Kontaktný formulár


Sme členom

Corporate Finance in Europe

Pri záujme o kúpu čistej spoločnosti (ready-made) kontaktujte nášho partnera Spoločnosti Online s.r.o.

Společnosti Online