Zamýšľate akvizíciu firmy?

 1. Nemáte ešte konkrétnejšiu predstavu? Pozrite sa na vybrané firmy na predaj.
  • Pokiaľ vás nejaká zaujala, zoznámte sa s postupom získavania informácií alebo nás priamo kontaktujte.
  • Môžete sa zaregistrovať pre zasielanie "newsletteru" o nových ponukách.
  • Kontaktujte nás a pokúsime sa nájsť vhodnú akvizíciu pre váš investičný profil.
 2. Máte konkrétnu predstavu o profile hľadanej firmy k akvizícii?
  • Posúdime, či máme zodpovedajúcu spoločnosť aktuálne v našom dosahu.
  • Váš dopyt interne zaevidujeme a budem vás kontaktovať, keď sa objaví zodpovedajúca firma na predaj.
  • Prediskutujeme s vami možnosť aktívneho vyhľadávania spoločnosti na predaj podľa vášho zadania.
 3. Už poznáte podnik, ktorý chcete osloviť s ponukou prevzatia? Alebo s ním už rokujete?
  • Oslovíme ho a anonymne zistíme záujem o predaj, získame a spracujeme o ňom informácie, zaistíme nižšie uvedené služby.

V rámci akvizície a fúzie sme spolu s našimi partnermi pripravení zaistiť akékoľvek súvisiace služby a to i jednotlivo - spracovanie informácií, investičné ocenenia podniku, podpora pri rokovaniach, štruktúrovanie transakcie, koordinácia procesu, pripomienkovanie návrhu, poradenstvo s akvizičným financovaním, zaistenie auditu (due diligence, príprava právnych dokumentov a pod.).

Ako zistiť údaje o firmách v ponuke

 1. Pri prvotnom záujme vám zašleme "úvodnú akvizičnú ponuku" (dvojstranový anonymný profil firmy na predaj).
 2. Pokiaľ záujem trvá, je treba:
  • Dostať od predávajúceho súhlas s uvoľnením ďalších informácií konkrétnemu záujemcovi. Pre jeho získanie požiadame o Vaše predstavenie.
  • Uzavrieť s nami univerzálnu dohodu o mlčanlivosti.

   Ďalší postup...

Nové firmy na prodej

Predmet činnostiTržby v tis. €
distribúcia olejov a mazív 500 - 1.000
spracovanie zeleniny1.000 – 2.000
predaj a montáž klimatizačných zariadení1.000 - 2.000

Prečo Trh firiem?

 • Prístup k širokému spektru spoločností na predaj.
 • Skúsenosti s komunikáciu s investormi a realizovanými akvizíciami.
 • Kvalita spoločností ponúkaných na predaj.
 • Služby v oblasti realizácie akvizícií zaisťujeme i jednotlivo.

  Viac o výhodách spolupráce...

 

Nové ponuky e-mailom

Trh firiem

+420 274 822 970

Kontaktný formulár


Sme členom

Corporate Finance in Europe

Pri záujme o kúpu čistej spoločnosti (ready-made) kontaktujte nášho partnera Spoločnosti Online s.r.o.

Společnosti Online