Trh firiem – partner pre predaj firiem

Sme tu pre tých, ktorí zvažujú:
  • predaj firmy alebo získanie kapitálového partnera pre ďalší rast
  • akvizíciu (kúpu) firmy
  • jednotlivé služby pri týchto transakciách (oslovenie určenej protistrany, ocenenie podniku, poradenstvo a pod.).

Zameriavame sa na predaj malých a stredných firiem, ktoré majú ročné tržby od desať až po stovky mil. Sk. Predajom veľmi malých alebo neaktívnych (spiacich) firiem sa z dôvodu minimálneho dopytu investorov nezaoberáme.

Obracajú sa na nás väčšinou úspešné a ziskové spoločnosti. Motívom ich predaja býva odchod majiteľov do dôchodku, presun aktivít a pod.

Nie sme inzertný server. Predaje firiem riešime ako komplexnú službu. Zverejňovanie vybraných ponúk na týchto stránkach je len jedným z komunikačných kanálov.

Transakcie (predaj firiem) majú rôzne podoby, napr. predaj obchodného podielu alebo akcií spoločnosti, predaj podniku, jeho častí alebo súboru majetku, vytvorenie spoločného podniku (joint venture).

Realizované prodeje firem

Prodej výrobce systémů pro energetické úspory
Firma vyrábí energetická zařízení zaměřená na
zpětné získávání tepla a průmyslové sušení. Tržby
přesahují 150 mil. Kč. 60% podil na společnosti
odkoupil finanční investor v červenci 2018.

Aktuality

Již rok jsme členem sítě Corporate Finance
in Europe
sdružující M&A poradce ve většině
evropských zemí. Díky tomuto partnerství jsme
schopni s našimi prodejními mandáty efektivně
oslovovat zahraniční strategické investory.

Nové firmy na predaj na Slovensku

Predmet činnostiTržby v tis. €
distribúcia olejov a mazív 500 - 1.000
spracovanie zeleniny1.000 – 2.000
predaj a montáž klimatizačných zariadení1.000 - 2.000

Kto sme

Našu činnosť sme začali v Českej republike v roku 2004, odkedy sa na nás obracajú majitelia podnikov a investori pri predaji firmy alebo poskytovaní súvisiacich služieb. Vďaka rastúcemu záujmu o naše služby sme sa v roku 2008 rozšírili na Slovensko. Servis pre slovenské firmy zabezpečujeme v spoluprácii s lokálnym skúsenym partnerom.

Dnes máme skúsenosti s viac ako dvaciatimi realizovanými predajmi firiem (viď Referencie) a komunikáciou so stovkami vlastníkov spoločností či záujemcov o akvizíciu.

Vďaka nášmu trvale rastúcemu dosahu a sieti kontaktov získavajú:
  • majitelia predávaných spoločností prístup k širokému spektru slovenských, českých i ďalších zahraničných investorov
  • investori prístup k desiatkam úspešných a investične zaujímavých firiem z Českej a Slovenskej republiky ponúkaných k predaju

Sme kvalifikovaný a flexibilný tím. Kladieme dôraz na profesionalitu a adekvátne nakladanie s dôvernými informáciami.

Nesľubujeme rýchle úspechy, ale pokúšame sa každý prípad objektívne posúdiť a navrhnúť riešenie.


V prípade záujmu o predaj malej firmy (tržby do 500 tis. EUR), maloobchodné prevádzky, penziónu, hotela a pod využite služieb nového špecializovaného portálu PredajFirmy.sk.

 

Nové ponuky e-mailom

Trh firiem

+420 274 822 970

Kontaktný formulár


Sme členom

Corporate Finance in Europe

Pri záujme o kúpu čistej spoločnosti (ready-made) kontaktujte nášho partnera Spoločnosti Online s.r.o.

Společnosti Online